Iedereen die werknemers in dienst heeft zal het wel eens meegemaakt hebben, dat er een medewerker zich ziek meldt. Erg vervelend voor de medewerker, maar ook voor jou als werkgever, want dit brengt extra kosten met zich mee.

Veel werkgevers schatten de kosten van een zieke medewerker veel te laag in. Zij gaan enkel uit van de loonkosten van een medewerker. Want in Nederland zijn werkgevers verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. De daadwerkelijke loonkosten zijn natuurlijk per bedrijf en per medewerker anders. Wat veel mensen vergeten is, dat er bij een zieke medewerker ook nog indirecte kosten om de hoek komen kijken. Kosten die nog bovenop de loonkosten komen zijn:

  • Kosten voor vervangend personeel;
  • Kosten voor arbodienstverlening;
  • Verlies van productie of diensten;
  • Kosten voor verzuimbegeleiding.

Als je de directe en indirecte kosten bij elkaar optelt dan kost een zieke medewerker €410 per dag.

Bronnen voor dit rekenvoorbeeld zijn: Xpert HR, CBS; TNO, MKB Servicedesk. In bovenstaand rekenvoorbeeld is uitgegaan van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro.

Hoewel je misschien niet bij iedere ziekmelding kosten maakt met betrekking tot de Arbodienstverlening en verzuimbegeleiding, krijg je wel direct te maken met loondoorbetaling, productieverlies en in veel gevallen vervangingskosten.

Het voorkomen van verzuim, ook wel verzuimpreventie, kan je een hele hoop kosten  besparen. Als de kosten voor een zieke medewerker per dag €410,- zijn, reken dan maar eens uit wat de kosten zijn als iemand een paar weken of zelfs maanden ziek is.

Er zijn veel tools die ingezet kunnen worden om verzuim te voorkomen. Denk hierbij aan het ergonomisch inrichten van de werkplek. Maar voordat je allerlei mooie tools in kunt gaan zetten, moet je eerst zicht hebben op mogelijk verzuim. Daarom is het belangrijk dat jij als werkgever of manager je medewerkers goed kunt observeren.

Valt je iets op aan je medewerker in bijvoorbeeld zijn gedrag richting collega’s. Is de kwaliteit van het werk van de werknemer veranderd? Heeft de medewerker zich in de afgelopen periode al vaker ziekgemeld? Kortdurend verzuim van bijvoorbeeld één of twee dagen kan een signaal zijn voor mogelijk langdurig verzuim.

Naast observeren is het belangrijk, dat jij met je medewerkers in gesprek kunt gaan met je werknemers. In dergelijke gesprekken is het van belang , dat je ook echt luistert naar je medewerkers. Zorg dat mensen zich gehoord voelen, maar breng ook begrip op voor hetgeen zij vertellen. En kijk wat jullie kunnen afspreken waardoor het voor jullie beide werkbaar blijft. Bedenk daarbij ook, dat het niet altijd mogelijk is om direct tot een oplossing te komen, maar als jij je goede wil als werkgever toont, dan is de werknemer sneller geneigd om inzet te tonen.

Naast observeren en in gesprek gaan met je medewerkers is het ook belangrijk dat je verzuimpreventie in je verzuimbeleid op gaat nemen. En dus ook in je personeelsbeleid, aangezien je verzuimbeleid deel uit zou moeten maken van je personeelsbeleid.

Wil jij aan de slag gaan met verzuimpreventie, maar weet je niet hoe je het gesprek aan moet gaan met je medewerker? Of wil je aan de slag met je verzuimbeleid, maar weet je niet goed waar te beginnen of hoe je dit aan kunt pakken? Maak dan vrijblijvend een afspraak.

HR Support van Ham – Bouwen aan een gezond personeelsbestand