Voordat ik begin met de reden, waarom teambuilding nog niet zo makkelijk is, wil ik eerst starten met de term teambuilding. Wikipedia zegt het volgende over de term teambuilding:

Teambuilding is een verzamelnaam voor een reeks groepsactiviteiten, waarbij samenwerking centraal staat. Doel van deze activiteiten is om onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren binnen een groep mensen.

Inderdaad denkt de gemiddelde Nederlander aan deze verklaring bij het woord teambuilding. Als we het over het algemeen over teambuilding hebben, dan staat daarin de groepsactiviteit meestal wel centraal. Het bepalen, welke groepsactiviteit het wordt, is vaak erg lastig. Daar komt een van de redenen direct naar boven, waarom teambuilding nog niet zo gemakkelijk is. Want het team is vaak heel gevarieerd. Dat geldt voor de samenstelling, maar ook voor de wensen, verwachtingen en de behoeften binnen het team.

Een team bestaat uit verschillende individuen. Ieder in zijn of haar eigen levensfase met de daarbij behorende behoefte, doelen, verwachtingen enzovoorts. Daarbij spelen de verschillende persoonlijkheden van de teamleden ook een rol. En daar zit het hem nou, als je het mij vraagt.

Een groep individuen bij elkaar zetten maakt wel een groep, maar nog geen team. Want welke samenstelling wil je voor je team? Je wil waarschijnlijk niet allemaal dezelfde types, want dat is meestal niet erg succesvol. Als je bijvoorbeeld naar het Insights Discovery kleurenmodel (zie afbeelding) kijkt, wil je niet alleen maar mensen die hoog score op bijvoorbeeld rood.

Bron: Insights Discovery

Het beste is meestal een combinatie van verschillende types en persoonlijkheden. Maar dat alleen is nog niet per definitie een garantie voor succes. Teambuilding om een groep medewerkers een team te laten vormen is dus belangrijk. Teambuilding is een proces, wat je als leidinggevende vrijwel constant op je agenda moet hebben staan. De periode, die nu gaat komen, is voor veel bedrijven een periode, waarin het afsluiten van het jaar een belangrijk agendapunt is. Dat zorgt vaak voor een hogere werkdruk. Een hoge werkdruk is ook een factor, die invloed heeft op het team, net als het vertrek of uitval van een medewerker. Maar vergeet ook niet, dat de groepsdynamiek anders wordt op het moment, dat er een nieuwe collega begint. Hoewel het bij veel organisaties de ongeschreven regel is, dat de nieuwe medewerker zich aanpast aan het huidige team, is dat natuurlijk niet helemaal realistisch. Ook deze nieuwe medewerker brengt zijn of haar eigen normen en waarden en persoonlijkheid mee.

Ook het bouwen aan je team is net als zoveel aspecten op het gebied van personeelszaken een punt, wat regelmatig op de agenda hoort te staan en dus ook aandacht verdient.